Bemutatkozás

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 82/2013.(IV.25.) határozatával módosított 32/2013.(II.28.) határozattal  megalapította a Debreceni Intézményműködtető Központot, mint önállóan működő és gazdálkodó gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet.
 
Az alapításának időpontja: 2013.május 1.

Működési területe: Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

A Debreceni Intézményműködtető Központ / DIM /feladata, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmény pedagógiai programja szerinti tevékenységet segíti és kiszolgálja.
 Az Alapító okiratban felsorolt telephelyeken biztosítja a vagyonvédelmet. Ellátja az intézmények takarításával kapcsolatos feladatokat és az ehhez szükséges anyagokat és eszközöket biztosítja. A telephelyeken karbantartási feladatokat végez el, valamint az ehhez szükséges anyagokat és eszközöket biztosítja.
A DIM által működtetett épületek és egyéb felépítmények, valamint az ingó vagyon kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátja. Az ingatlanok hasznosításával, bérbeadásával érdemben foglalkozik.
Telephelyein, valamint az Alapító okiratban felsorolt, Debrecen illetékességi területén lévő további intézményekben a közétkeztetést megszervezi és lebonyolítja.
2014. január 01-től az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézmények, valamint a bölcsődék működtetési, karbantartási és vagyonvédelmi feladatait is ellátja, ezekhez a  megfelelő anyagokat és eszközöket biztosítja.

A Debreceni Intézményműködtető Központ alaptevékenységét és szervezetét meghatározó legfontosabb jogszabályok jegyzékét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

Célunk, hogy minden hozzánk forduló intézményvezető, dolgozó, szülő, diák elégedett legyen szolgáltatásainkkal és megfelelő tájékoztatást kapjon az itt folyó munkáról. Azt szeretnénk, hogy megismerjenek bennünket és kényelmesebben intézhessék ügyeiket elektronikus úton.


    


                                Debreceni Intézményműködtető Központ vezetősége